Emocionálne toxíny sa ukladajú do vašich orgánov. Viete kde sa ukladá váš strach, zlosť či depresia?